Prevence

Program primární prevence rizikového chování (dále PPRCH) je určen pro žáky 1. stupně základních škol v Ostravě a okolí a je koncipován do 3. lekcí během jednoho školního roku.
Lekce jsou v rozsahu dvou vyučovacích hodin pro počet frekventantů do 25 (zpravidla 1 školní třída). Je realizována dopoledne v prostorách příslušné školy - třídy.
Program je návazný jak v jednotlivém roce, tak vertikálně v jednotlivých ročnících.
Hlavním tématem programu je prevence rizikového chování a každý ročník má své téma:

1. ročník : sebepojetí, postavení jednotlivce ve skupině, skupinové interakce, zdravý životní styl

2. ročník : prevence šikany a jak si s ní poradit na vrstevnické úrovni či jak požádat dospělého o pomoc,

3. ročník : orientace v globálním světě s profilací na média,bezpečí ve virtuálním světě

4. ročník : prevence infekčních chorob, prevence poruch příjmu potravy,

5. ročník : dětská práva versus povinnosti s důrazem na odpovědnost za rozhodnutí a chování.

Je možné doobjednat čtvrté lekce,které jsou uskutečňovány v měsících květnu a červnu na školním hřišti formou her a soutěží pro dvě školní třídy v rozsahu 4 hodin. Této lekce se mohou zúčastnit i rodiče.

Cílem je navázat kontakt s rodiči, získání zpětné vazby o dopadu programu na dovednosti frekventantů a posílení vztahu mezi účastníky programu a lektory.

Formy práce v Programu prevence rizikového chování:

  • řízená diskuse,
  • skupinová práce,
  • hra,
  • výtvarné techniky,
  • psychodrama, 
  • modelování situací,
  • nácvik sociálních dovedností a další.

Objednávky PPRCH: dáváme přednost objednávkám e-mailem: info.prevence@seznam.cz, dotazy je možno směrovat tamtéž, neodkladné dotazy či změny na telefonní číslo 602967468. V objednávce je potředné uvést:

školu, druh zapojených tříd, kontakt na objednavatele. Je dobré také uvést požadavky na změnu témat či témata mimo základní nabídku. Objednácka bude potvrzena a následně obdržíte návrh termínů lekcí, který lze v případě potřeby flexibilně upravit.

Cena PPRCH: V Ostravě a do vzdálenosti 30 km je cena za žáka/ lekci 30 Kč, nad 30 km dojezdu autem je cena 35 Kč/ žák/ lekce. Platbu lze provést po lekci proti pokladnímu dokladu nebo bankovním převodem na základě vystavené faktury.

Těšíme se na spolupráci.

Dotazy k organizaci Programu prevence rizikového chování směřujte na e-mail: info.prevence@seznam.cz nebo telefonní číslo 602 967 468.

Ostatní dotazy: k programu, klimatu ve třídě, k rizikovému chování dětí, spolužáků apod. na e-mail: faust.ostrava@post.cz nebo telefonní číslo 602 967 468. 

Telefonní kontakt: 602967468

e-mail: info.prevence@seznam.cz

Partneři

Aktuality

Dobrý den, aktuálně pracujeme na nové koncepci činnosti. Prosíme o trpělivost, další informace zveřejníme v brzké době. 19. 2. 2019
Přejeme všem školákům a pedagogickým pracovníkům krásné léto a vydařené prázdniny. Pracovníci FAUST, z.s.
V programu Prevence rizikového chování budeme v následujícím roce nabízet témata: bezpečí na sociálních sítích a kyberšikana. Podrobnosti budou zveřejněny v průběhu měsíce srpna.
Prevence rizikového chování
dlouhodobý a kontinuální program primární specifické prevence rizikového chování

Více